Skog SONY DSC Toppbilde born Bjoren på fjorden Trollaktiv
Nytt om informasjon og kompetanse

Kompetansestrategi Setesdal 2017-2020

Nytte og aktualitet!

torsdag 01.06.2017
Kompetanseutvikling er eit gjennomgåande tema anten vi arbeider med interkommunalt samarbeid, næringsutvikling, infrastruktur eller attraktivitet i Setesdal. Regionrådet arbeider med å ti...
Syltetøy

Ny giv for frukt- og bær i Setesdal

Velkomen til frukt- og bær kveld 14. juni kl. 17.00 på Longerak

tirsdag 30.05.2017
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Setesdal regionråd arrangerer frukt- og bær kveld 14. juni kl. 17.00 på Longerak. Vi starter kvelden med vandring i eplehagen hos Sigrid Nersten Lunden....
pengebilde

Velkomen til ein lønsam dag!

Miniseminar om Skattefunn og andre ordningar mynta på næringslivet

søndag 23.04.2017
I samarbeid med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterer vi til eit uformelt miniseminar om Skattefunn-ordninga og andre ordningar mynta på næringslivet for å fremje utvikling av v...
Regionrådslogo

Styremøte 24.mai 2017

Møtestad: Revsnes hotell

tirsdag 23.05.2017
I møtet 24.mai vil styret i tillegg til årsmelding og rekneskap handsame forslag til nytt handlingsprogram for verksemda for åra 2018-2020. Delegasjonsreglementet skal opp til revisjon, samd...
Utvikling brosjyre_Regionrådet4

Gira på å kome i gong med eit utviklingsarbeid i verksemda di?

Innovasjon N-sjefen i Agder og næringssjefen i fylket kjem til veka....

fredag 05.05.2017
Som lova på Setesdalskonferansen er Sveinung Hovstad frå Innovasjon Norge -Agder og Wenche Fresvik frå Aust-Agder fylkeskommune klare for bedriftsbesøk i Setesdal til veka. Føremålet er å bl...
Lærling_Regionrådet2[1]

Ny lærlingordning for små verksemder i Setesdal

torsdag 04.05.2017
Styret har vedteke ei 2-årig ordning der ein vil støtte verksemder som kan tenkje seg å ta opplæringsansvar. Ordningen er særleg mynta på dei minste verksemdene og verksemder innafor fagområ...
RV9 brosjyre_Regionrådet3

Ny nasjonal transportplan (2018-2023)

Rv 9 - gul midtstripe til Hovden innan 2023

torsdag 04.05.2017
Rv 9 2017.pdfNy nasjonal transportplan ( NTP) for perioden 2018-2023 vart lagt fram som Stortingsmelding 5.april 2017.  Riksveg 9 gruppa har klare mål for påverknadsarbeidet, og kva vi målbe...
Laga i setesdal_Regionrådet

Vil du nytte merkeordninga for Setesdal?

fredag 28.04.2017
Vi ønskjer at produkt frå Setesdal skal få felles identitet og ta del i "merkenamnet" Setesdal.   Verksemder som har lokale produkt kan søkje om å nytte merket. Meir informasjon om ordninga ...
Setesdalsprisen 2017 ©STYRK FJÆRTOFT

Setesdal hyllar HASLA

Setesdalsprisen 2017 til Grete og Ørnulf

søndag 23.04.2017
HASLA ved Grete Fossen og Ørnulf Hasla er årets vinnarar av Setesdalsprisen! I jurygrunngjevinga heiter det blant anna: «Verksemda er eit fyrtårn for næringslivet i Setesdal med sitt fokus p...
Bøker og IPAD

Desentralisert deltidsstudium helsesøsterutdanning - Lindesnes, Lister og Setesdal

mandag 27.03.2017
Helsesøstrer er ein viktig del sjukepleietenesta, og er særleg knytt til helsestasjons- og skulehelsetenesta. Mange har etterspurt utdanning med tanke på å kunne søke og gå inn i slike still...
Bærekraftig reisemål endeleg

Visit Setesdal inviterer til informasjons/innspelsmøter

mandag 27.03.2017
Visit Setesdal er fellesorganisasjonen for reiselivet og turisme i Setesdal. Visit Setesdal har i dei siste årea mellom anna sørga for at Setesdal er blitt sertifisert som eit Bærekraftig Re...
Logo fjellnettverket

Setesdal Regionråd blir medlem i Fjellnettverket

mandag 13.03.2017
Styret vedtok i møte 22.02 at Setesdal Regionråd skulle melde seg inn i Fjellnettverket. Styret vedtok også at Jon Rolf Næss og Steinar Kyrvestad skal representere Setesdal Regionråd i Fjell...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS