Skog SONY DSC Toppbilde born Bjoren på fjorden Trollaktiv
Utvikling brosjyre_Regionrådet4

Gira på å kome i gong med eit utviklingsarbeid i verksemda di?

Innovasjon N-sjefen i Agder og næringssjefen i fylket kjem til veka....

fredag 05.05.2017
Som lova på Setesdalskonferansen er Sveinung Hovstad frå Innovasjon Norge -Agder og Wenche Fresvik frå Aust-Agder fylkeskommune klare for bedriftsbesøk i Setesdal til veka. Føremålet er å bl...
Lærling_Regionrådet2[1]

Ny lærlingordning for små verksemder i Setesdal

torsdag 04.05.2017
Styret har vedteke ei 2-årig ordning der ein vil støtte verksemder som kan tenkje seg å ta opplæringsansvar. Ordningen er særleg mynta på dei minste verksemdene og verksemder innafor fagområ...
RV9 brosjyre_Regionrådet3

Ny nasjonal transportplan (2018-2023)

Rv 9 - gul midtstripe til Hovden innan 2023

torsdag 04.05.2017
Rv 9 2017.pdfNy nasjonal transportplan ( NTP) for perioden 2018-2023 vart lagt fram som Stortingsmelding 5.april 2017.  Riksveg 9 gruppa har klare mål for påverknadsarbeidet, og kva vi målbe...
Laga i setesdal_Regionrådet

Vil du nytte merkeordninga for Setesdal?

fredag 28.04.2017
Vi ønskjer at produkt frå Setesdal skal få felles identitet og ta del i "merkenamnet" Setesdal.   Verksemder som har lokale produkt kan søkje om å nytte merket. Meir informasjon om ordninga ...
Setesdalsprisen 2017 ©STYRK FJÆRTOFT

Setesdal hyllar HASLA

Setesdalsprisen 2017 til Grete og Ørnulf

søndag 23.04.2017
HASLA ved Grete Fossen og Ørnulf Hasla er årets vinnarar av Setesdalsprisen! I jurygrunngjevinga heiter det blant anna: «Verksemda er eit fyrtårn for næringslivet i Setesdal med sitt fokus p...
Bøker og IPAD

Desentralisert deltidsstudium helsesøsterutdanning - Lindesnes, Lister og Setesdal

mandag 27.03.2017
Helsesøstrer er ein viktig del sjukepleietenesta, og er særleg knytt til helsestasjons- og skulehelsetenesta. Mange har etterspurt utdanning med tanke på å kunne søke og gå inn i slike still...
Bærekraftig reisemål endeleg

Visit Setesdal inviterer til informasjons/innspelsmøter

mandag 27.03.2017
Visit Setesdal er fellesorganisasjonen for reiselivet og turisme i Setesdal. Visit Setesdal har i dei siste årea mellom anna sørga for at Setesdal er blitt sertifisert som eit Bærekraftig Re...
Logo fjellnettverket

Setesdal Regionråd blir medlem i Fjellnettverket

mandag 13.03.2017
Styret vedtok i møte 22.02 at Setesdal Regionråd skulle melde seg inn i Fjellnettverket. Styret vedtok også at Jon Rolf Næss og Steinar Kyrvestad skal representere Setesdal Regionråd i Fjell...
Nytt om informasjon og kompetanse

Ny 3- årig avtale med Destinasjon Hovden / Visit Setesdal

mandag 13.03.2017
Setesdal Regionråd vedtok i styremøte 22.02.17 å inngå ny 3- årig avtale med Destinasjon Hovden / Visit Setesdal. Den vedtekne handlingsplanen for berekraft blir førande for aktivitetar i...
Marit S Kvaale

140 timer YSK grunnutdanning gods

Helgekurs i Valle.

onsdag 08.03.2017
Treng du 140 timers grunnkurs gods for yrkessjåførar?  NY FRIST for påmelding.
Setesdalskonferansen 2017

Setesdalskonferansen 2017 vert på Revsnes hotell 20. og 21. april 2017

fredag 17.02.2017
Tida er inne for ny setesdalskonferanse. I år som tidlegare år er  programmet spekka med gode innleiarar og tema.  Vi inviterer næringslivet til to innhaldsrike dagar på Revsnes hotell 20 og...
Untitled 4

Stønad til etablering av bedrift

fredag 17.02.2017
Er du mellom 16-35 år, og sit med ein god idé du trur kan bli ei bedrift?
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS