Hovden Skog SONY DSC Bjoren på fjorden Trollaktiv
greenbusinessidea-logo-300x279

Konkurranse - grøne forretningsidear!

Påmeldingsfrist 29.okt 2107

fredag 20.10.2017
Vi står overfor store miljø- og klimautfordringar. For å løyse desse må vi ivareta og nytte ressursar på ein betre måte. Det krev nye idear, produkt, teknologiar, prosessar og løysninger som...
statens vegvesen

Velkomne til vegopning! Ny parsell av Rv 9 med fersk asfalt!

Måndag 23.oktober kl 10 på Skomedal

torsdag 19.10.2017
Nyvegen på Skomedal skal opnast. Det blir snorklypping og taler, underhaldning, servering, og sjølvsagt høve til å vere blant dei første til å kjøre på nyvegen etterpå! Arrangementet er o...
aafk

Påminning gratis gründerkurs

Kortkurs for næringlivet; jus, web, og økonomi-og rekneskap

onsdag 18.10.2017
Vi minnar om at Fylkeskommunen sine kurs blir lagt opp for gründerar og verksemder her i dalen no i haust. Kursstaden er Revnses hotell - Frii deltaking - det er berre å syte for å melde ...
Regionrådslogo

Styremøte i Setesdal Regionråd 18.10.17

fredag 13.10.2017
Her finn du innkalling til styremøte i Setesdal regionråd 18.10.17 -Innkalling
Gravemaskin og dumper

Pengar til Rv 9 i statsbudsjettet

Oppstart Bjørnarå-Optestøyl i 2018

torsdag 12.10.2017
I ei årrekkje har RV 9 vore høgt på dagsordenen for Regionrådet. I dag vart statsbudsjettet lagt fram, og det er med glede vi konstanterar at det kjem midlar til anleggsstart på parsellen Bj...
elbil-hovden

Grøn reiserute - topping av ladestasjonsutbygginga i Setesdal!

I helga opna den store ladestasjonsutbygginga på Hovden

mandag 09.10.2017
Bykle kommune og Hovden kan no skryte av ein høgtliggjande hurtigladestasjon i særklasse! -  Den kronar satsinga på ladestasjonar på Riksvei 9 frå Kristiansand til Haukeligrend. Satsinga er ...
Inn på tunet bilde FMA

Landbruket - kjelde til mestring og livskvalitet

Inn på tunet

fredag 06.10.2017
Tradisjonelt landbruk er berebjelken i landbruksnæringane i dalen. Men, det finst og alternative måtar å tenkje gründerskap og drive verksemd med utgangspunkt i garden som ressurs, for dei s...
SGoS - framtidsbygda

Ungdomsprosjektet på Framtidsbygda 2017

Stas med engasjerte og drivande flinke representantar for Setesdal!

torsdag 28.09.2017
Framtdisbygda-konferansen fann stad på Engesland 28. september 2017. Tema var stadutvikling - ungdom - grûnderskap. Ungdomsprosjektet vårt; Setesdal grûnder- og samfunnsutvikling (SGoS), had...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samskaping er tingen!

Studentar kan hjelpe til med utviklingsarbeid!

torsdag 28.09.2017
Kompetansetorget ved Universitetet i Agder formidlar gjerne oppgåvetema til studentar for verksemder som sit på aktuelle problemstillingar som de ønskjer å få undersøkt eller arbeidd med. Bå...
A woman hand carrying a bunch of colorful shopping bags

Gratis gründerkurs hausten 2017

Vil du starte eiga verksemd eller alt har starta opp?

tirsdag 12.09.2017
Aust-Agder fylkeskommune arrangerer fleire gratiskurs i samarbeid med Setesdal regionråd. Her vil du få god fagleg innføring tilpassa deg som går og tenkjer på å starte eiga verksemd eller a...
berekraftig byggeri illustrasjonsfoto

Berekraftig byggeri i Setesdal

Informasjonsmøte 21. spetember 2017

torsdag 14.09.2017
Målet med prosjektet er å utvikle modellar for berekraftig byggeri i form av smarte overnattingseiningar. På den måten ønskjer ein å bidra til verdiskaping for både handverkarar, produsentar...
Nøkkel i gamal dør

Tid for å framsnakke unge leiarar i Setesdal!

Hjelp til med å nominere uge dyktige og inspirarande leiarar til kåring

torsdag 10.08.2017
Næringsforeninga i Kristiansandsregionen m.fl. står bak ei årleg kåring av duglege unge leiarar i landsdelen -. Føremålet er å setje fokus på godt leiarskap hos unge leiarar og å inspirere u...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS