Gjerde, Marit Simonstad Kvaale

Årsmelding 2018

Årsmeldinga syner fram hovudtrekka frå arbeidet vårt i 2018. Årsmeldinga syner mangfaldet i oppgåvene våre, der hovudoppgåva er å medverke til at skal vere godt å bu, godt å drive verksemd og godt å vere på besøk i Setesdal.

Årsmeldinga 2018

Biletet her er teken av Marit Simonstad Kvaale.

Tilknytta element

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS