Fotograf: Marit S. Kvaale

Aksjeselskap / Lutlag

Setesdal regionråd  er medeigar i nokre viktige verksemder i regionen.  Desse er til ei kvart tid lista i årsmeldinga vår.

Kommunane i Setesdal og  Iveland  er eigarar av ei felles  attføringsverksemd;  Setpro AS. Verksemda er heimla i aksjelova.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS