Nomelandsfjell

Rapport - kartlegging arbeidsoppgåver

Rapport - kartlegging arbeidsoppgåver
2018-04-18
Laga i setesdal_Regionrådet

Vil du nytte merkeordninga for Setesdal?

Vi ønskjer at produkt frå Setesdal skal få felles identitet og ta del i "merkenamnet" Setesdal.   Verksemder som har lok...
2017-04-28
RV9 brosjyre_Regionrådet3

Rv 9 - gul midtstripe til Hovden innan 2023

Ny nasjonal transportplan (2018-2023)

Rv 9 2017.pdfNy nasjonal transportplan ( NTP) for perioden 2018-2023 vart lagt fram som Stortingsmelding 5.april 2017.  ...
2017-05-04
Lærling_Regionrådet2[1]

Ny lærlingordning for små verksemder i Setesdal

Styret har vedteke ei 2-årig ordning der ein vil støtte verksemder som kan tenkje seg å ta opplæringsansvar. Ordningen e...
2017-05-04
Nytt om informasjon og kompetanse

Nytte og aktualitet!

Kompetansestrategi Setesdal 2017-2020

Kompetanseutvikling er eit gjennomgåande tema anten vi arbeider med interkommunalt samarbeid, næringsutvikling, infrastr...
2017-06-01
mjølkebonde

Bli mjølkebonde?

Styret i Setesdal regionråd ønskjer å setje fokus på landbruk som basisnæring for busetnad og ”leverandørar” av levande ...
2014-01-17
rv9[1]

Riksveg 9

2014-02-06
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS