Du er her: Hjem > Andre samarbeid
tråd

Andre samarbeid

Regionrådet har temporære samarbeid med ulike aktørar i samband med støtte til prosjekt og regionale/ større arrangement m.v. Samarbeida blir etablert i samband med einskildvedtak om løyving eller liknande.

Dei ulike samarbeida har gjerne etablert tenestekjøpsavtaler etter kvart som behov har meldt seg – t.d. med husleige, rekneskapstenester osb. Det er eit mål at ein får harmonisert desse når det gjeld kjøp av tenester mellom samarbeid og kommunane i regionen. Standard husleigekontrakt – prinsipp for tenestekjøp ligg føre og vil bli revidert ved behov.

Kommunane yter og tenester til kvarandre innafor ulike tenester – nokre innafor landbruksforvalting, kulturskuledrift osb – desse er forankra i einskildvedtak om tenestekjøp / tenestekjøpsavtaler ol

 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS