Fotograf: Marit S. Kvaale

Anna felles representasjon / deltaking

På ei rekke område møter regionen med utsendingar på vegne av Setesdal og kommunane her.

Styret i Regionrådet vel desse i samband med konstituering eller ved suppleringar etter kvart som det er trong for nye oppnemningar. Nokre blir oppnemnt i kraft av rolla – medan andre er ut frå anna. Årsmeldinga listar gjeldande oppnemningar årleg.

Oversyn over anna felles representasjon/deltaking
Vassdragsstyre for Øvre Otra
Vassdragsstyre for Nedre Otra
Krypsivprosjektet
Forvaltningsplan for Otra / Vassdirektivet repr arbeidsutvalet
Vassregionutvalet
Regionplan Agder 2020
Tingingsdialog UiA - Lister, Lindesnes og Setesdal
Innkjøpssentralen offentleg fellesinnkjøp på Agder - arbeidsutvalet
KS Agder - regionrådsutval

 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS