berekraftig reiseliv

Berekraftig reiseliv

Merket for «Berekraftige  reisemål»  er eit kvalitetsmerke for reisemål i Noreg. Merket byggjer på ein standard som set tydelege krav til reisemålet si  evne til berekraftig verksemd  og utvikling.

 Ordninga er eit tilbod til norske reisemål som ønskjer å ta ansvar  og fremje  natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdiar og  økonomisk berekraft.

Setesdal er i gang med ei pilotsatsing med støtte frå Innovasjon Norge.

Vi kartlegg ståstad med tanke på å søke merkegodkjenning.

Næringskoordinatoren er prosjektleiar i denne fasa – medan destinasjonssjefen har prosjektansvaret.

Les meir på: http://www.innovasjonnorge.no/no/Reiseliv/Baerekraftig-reiseliv/Merket-for-baerekraftig-reisemaal/

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS