Bøker og IPAD

Distriktsvennlege utdanningstilbod - høgskule/universitet

Setesdal regionråd har teke ei operativ  og koordinerande rolle for å få fleire desentraliserte tilbod til regionen. Dette er viktig både for å sikre rekruttering og høve til fagleg utvikling  for innbyggjarar som av ulik orsak ikkje har høve til å pendle eller studere ved høgskular og universitet – men som ønskjer å ta høgare utdanning / profesjonsutdanningar.

Studietilboda kjem i gang gjennom avtalefesting og prosjektfinansiering.  Gjennom samarbeid med regionane Lindesnes og Lister har vi fått tilstrekkeleg tal studentar til å sette i gong fleire tilbod dei seinare år.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS