CB029637

Grunderkurs i Setesdal i haust

I samarbeid med Aust-Agder Fylkeskommune tilbyr vi gode, og gratis kurs for grunderar og andre som treng fagleg påfyll.

Unngå fallgruver og få ein betre start for ideane og verksemda.

Smart Start; introduksjonskurs for grunderar og andre i startfasa. Onsdag 23. oktober kl 17-21, på Revsnes Hotell.

Meld deg på her: http://kurs.grundersenter.no/schedule/grunder/kurs?view=month

Bedriftsøkonomi og regnskap. Innføring i dei vikitigaste lovene og reglane knytta til etablering av verksemd, og praktiske døme knytta til selskapsform, skatt, bilag, rekneskap, budsjett m.m.

3 kveldar, alle kl 18-21. 5 november, 7. november og 12 november.

Meld deg på her: http://kurs.grundersenter.no/schedule/grunder/kurs?view=month

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS