Fotograf: Marit S. Kvaale

Interkommunale samarbeid § 27

Desse samarbeida er oppretta i medhald av kommunelova § 27 – og dei har politisk styre.

Nokre av dei har og eige organisasjonsnummer for å vere sjølvstendige rettssubjekt.

§ 27-samarbeida er underlagt ein av kommunane som vertskommune og kontorstad. Vertskommunen yter tenester til rekneskapsføring, arkiv o.a. etter tenestkjøpsavtaler.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS