Fotograf: Marit S. Kvaale

Interkommunale vertskommunesamarbeid § 28

Desse samarbeida er ofte kalla administrative vertskommunesamarbeid – då dei har administrativt styring – formelt gjennom rådmannen i vertskommunen der verksemda er lagt. I Setesdal fungerer Rådmannsgruppa som forum for oppfølging av desse.  Samarbeida er heimla i Kommunelova § 28.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS