Du er her: Hjem > Interkommunalt
Fotograf: Marit S. Kvaale

Interkommunalt

Kommunane i Setesdal har eit utbreidd samarbeid på mange tenestområde. Organiseringa er noko ulik, og i høve lovverk og heimelsgrunnlag.

Regionrådet fungerer som eigarsekretariat for kommunane når det gjeld interkommunale selskap (IKS) .

Eigarstyringshandboka ligg til grunn som for eigarstyring, rutinar  og dialog mellom kommunane og  IKSa.

Vi har og  fått i oppdrag å ha samla dokumentasjon  - oversyn – over andre felles interkommunale samarbeid.  Arbeidet pågår og vil bli komplettert etter kvart. Kommunane koordinerer sin dialog og med dei andre interkommunale samarbeida – gjerne gjennom rådmannsgruppa. «Årshjul»-, prinsippavklåringar og anna som kan gjelde alle  dei interkommunale samarbeida er i utvikling - supplement og endringar til eigarhandboka vil bli lagt  etter kvart.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS