Kurs våren 2020

Smart-Start 

22. april  Webinar 17-21.

29. april Webinar 17-21

Sjå elles på Fylkeskommunen sine sider for andre kurs som kan takast som webinar; https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/starte-bedrift/grunderkurs/

Innovasjon Norge har ei rekke onlinekurs denne våren. Sjå https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/kurs-og-arrangementer/

 

Påmelding og info:https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/starte-bedrift/grunderkurs/introduksjonskurs-smart-start/?fbclid=IwAR0Y6hLpdnNt02HqyfkTC2nu2TMtd4IJkEGYpiHpJG6NkzMLALcMhpY_0cw