Gjennom en omfattande sertifiserings- og merkeordning er Setesdal merket som Bærekraftig reisemål.  

Logo: Bærekraftig reisemål