Du er her: Hjem > Næring
Picasa

Næringsarbeidet i Setesdal regionråd

Næringsarbeidet i Setesdal regionrådet  omfattar m.a.  kompetansetiltak og bransjesatsingar, prosjektarbeid, samd arrangement for og med næringslivet i Setesdal. Vi disponerer og eige regionalt næringsfond (RNF)  - med årlege løyvingar frå Aust-Agder fylkeskommune. RNF yter støtte til utvikling av nye og eksisterande verksemder. Sjå søknadsportalen.

Regionen er i gang med ei tre-årig satsing med styrkt kapasitet, kompetanse og ressursar til næringsutvikling.  Det er tilsett  eigen næringsutviklar-/koordinator.  Vi har eit oppdrag som koordinerande ledd i høve regionale styresmakter og  næringsapparatet lokalt i kommunane.

Føremålet er m.a. styrkt samhandling og forsterking av arbeidet på prioriterte og regionalt viktige næringssaker . Strategisk næringsplan og regionalt næringsfond  skal vere verkty i høve definering av område og prioriteringar framover.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS