Lærling_Regionrådet2[1]

Ny lærlingordning for små verksemder i Setesdal

Styret har vedteke ei 2-årig ordning der ein vil støtte verksemder som kan tenkje seg å ta opplæringsansvar. Ordningen er særleg mynta på dei minste verksemdene og verksemder innafor fagområde der det er vanskeleg å rekruttere lærlingar.  Det er og opning for at verksemder kan gå i lag for å dele opplæringa av lærlingen. Er dette av interesse? Du finn meir informasjon i brosjyra her. Merk at søknadsfristen er sett til 15.mai 2017.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS