RV9 brosjyre_Regionrådet3

Ny nasjonal transportplan (2018-2023)

Rv 9 - gul midtstripe til Hovden innan 2023

Ny nasjonal transportplan ( NTP) for perioden 2018-2023 vart lagt fram som Stortingsmelding 5.april 2017.  Riksveg 9 gruppa har klare mål for påverknadsarbeidet, og kva vi målber i møte med alle som kan medverke til kontinuitet og framdrift i prosjektet. Målet er; gule midtstripe til Hovden innan 2023.  Momenta våre er samla i trykksaken som du finn her.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS