Regionrådslogo

Setesdal regionråd

Setesdal Regionråd (SR) er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.

Vi har tre hovudarbeidområde - infrastruktur, interkommunalt samarbeid og næringsutvikling.

Alt vi gjer er mynta på at det skal være godt å bu og drive verksemd i Setesdal. Vi er og opptekne av å ta vare på eigenarten her.

Kontorstaden er Valle (vertskommunen).

Oversyn over styremedlem
Bykle kommune Jon Rolf Næss jrn@bykle.kommune.no 9283 4567
  Tor Hallvard Mosdøl torhamar@gmail.com 9929 8390
Valle kommune Tarald Myrum tarald.myrum@valle,kommune.no 9010 1946
  Nina Susanne Johnsen nina.susanne.johnsen@valle.kommune.no 9450 4445
Bygland kommune Leiv Rygg leiv.rygg@bygland.kommune.no 9453 2955
  Olav Neset post@neset.no 9228 1444
Evje og Hornnes Bjørn Ropstad bropstad@e-h.kommune.no 9593 3015
  Finn Bjørn Rørvik    

 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS