Regionrådslogo

Setesdal regionråd

Setesdal Regionråd (SR) er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.

Vi har tre hovudarbeidområde - infrastruktur, interkommunalt samarbeid og næringsutvikling.

Alt vi gjer er mynta på at det skal være godt å bu og drive verksemd i Setesdal. Vi er og opptekne av å ta vare på eigenarten her.

Kontorstaden er Valle (vertskommunen).

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS