Fotograf: Marit S. Kvaale

Partnerskapsavtaler

Partnarskapsavtaler blir  t.d. nytta ved samarbeid mellom kommunane og statlege organ for utvikling av lokale tenesteyting. Partnarskapsavtaler kan vere heimla og forankra i særlov – som t.d. avtala om NAV Setesdal.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS