Rådmannsutvalget

Rådmannsutvalget samles en gong i månaden, og har oppgåver innan koordinering og adminstrasjon av interkommunale samarbeid. I tillegg til kommunane som deltek i Setesdal Interkommunalt politisk råd, deltek Iveland kommune i rådmannsutvalget.

Rådmannsutvalget består av:

 

 • Rita Hansen, Setesdal Interkommunalt politisk råd, har sekretariatsfunksjon

Leiarfunksjonen i rådmannsforum går på omgang kvar annet år, og er i dag Aud Sunniva Fuhr.

Møteplan og referater 2019

Møteplan og referater 2020

 • 22. januar - møtereferat
 • 17. februar - møtereferat
 • 19. mars
 • 16. april
 • 15. mai
 • 3. juni
 • 19. august
 • 16. september
 • 14. oktober
 • 4. november
 • 2. desember