Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
pengebilde

Regionalt næringsfond for Setesdal 2019

Nyskaping, arbeidsplassar, samarbeid, aktivitet

Bur du i Bykle, Valle, Bygland eller Evje og Hornnes kommune  og  ønskjer å etablere din eigen arbeidsplass? 

– Eller har du allereie etablert og driv verksemd her som du ønskjer å vidareutvikle?

 Regionalt næringsfond for Setesdal kan kanskje  hjelpe deg litt på vegen.

 

Overordna føringer for fondet:

- fleire gode gründarar eller auka nyskaping
- nye arbeidsplassar eller auka sysselsetting
- fleire vekstkraftige verksemder, auka omsetning, lønsemd, auka verdiskaping
- auka konkurransekraft, produktivitetsforbedringer
- fleire innovative næringsmiljø, eller meir innovative næringsmiljø
- kompetanseutvikling, eller auka tilgong på relevant kompetanse
- auka samarbeid mellom verksemder, eller med FoU-miljøer
- omstilling av Sørlandet til lavutslippssamfunnet
- internasjonalt samarbeid og internasjonalisering
- likestilling, inkludering og mangfald
- auka omstillingsevne, eller auka innovasjonsevne 

Fondet består av statlege/fylkeskommunale og Regionrådets middel.

Klikk på lenka for å gå rett til søknadsportalen:

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1304&Cookie=0

Du kan også søke direkte til Setesdal regionråd på Epost: post@setesdal.no

 

Tips en venn Skriv ut