rv9[2]

Riksveg 9

Riksveg 9 er og har vore det tyngste og viktigaste «oppdraget» for Regionrådet ei årrekkje.

Riksveg 9 –arbeidet er no  organisert som prosjekt. Målet er å drive påverknadsarbeid for å sikre framdrift i planlegging  og finansiering av samanhengande restutbygging med tofelts veg til Hovden innan  2023.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS