Fotograf: Marit S. Kvaale

Samvirkeføretak

Samvirkeføretak er ein samanslutnad med føremål å fremje medlemmane sine økonomiske interesser. Medlemskapen inneber ikkje personleg ansvar i høve føretaket sine forpliktingar. Kommunane i Setesdal er medeigarar i t.d. Agder skogeigarlag.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS