logo_SGOS3

Setesdal Gründer og Samfunnsutvikling

Landliv, business, ungdomsråd og festival er satsingsområde for SGoS. Prosjektet har støtte frå Aust-Agder Fylke og Setesdal regionråd og har ungdom og unge vaksne i fokus. Målet er å gjere det enda betre å vere ung i Setesdal, enda lettare å etablere verksemd, samt marknadsføre Setesdal som ein atraktiv stad å busette seg. Prosjektet er mynta på, - og driven av unge menneske i Setesdal.

heimeside: http://sgos.no/

Sjekk også ut facebooksidene til dei ulike gruppene:

Businessgruppa: https://www.facebook.com/Setesdalbusiness/

Bu i Setesdal: https://www.facebook.com/buisetesdal

SETR-festivalen: https://www.facebook.com/TilSetr/

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS