Hærland konferanse 2018

Setesdalskonferansen 2018 Hovden Grendehus

12 og 13 april

MED LIV OG LYST!

Då er hvertfall me klare for den årvisse samlinga for leiarar i private verksemder i Setesdal. Målet med konferansen er å få fagleg påfyll og byggje nettverk på ein uformell arena for tettare samarbeid mellom privat næringsliv, kommune og offentleg tiltaksapparat.

 

Programmet i år er full av høgdepunkt. Kom og høyr Arthur Buchardt, Daniel Kumar, Thomas Moen og mange fleire. Festkveld med Anne-Kat Hærland. Musikk med Kim Rysstad og Trym Bjønnes.

KONFERANSESTAD:
Hovden grendehus & 
Hovden Resort / Hovdestøylen


NÅR:
​Torsdag 12. - fredag 13. april 2018


DELTAKING:
Konferanse inkludera overnatting, festmiddag og servering: Næringsdrivande 1750 kr - f
yrstereisfolk (etableringar inntil 3 år) 1500 kr - og offentlege 2250 kr.
I påmeldinga skriv du om du skal vere med på heile konferansen inkl. overnatting, eller om du berre skal vere med på delar av han. Prisen er den same per person.


PÅMELDING:
post@setesdal.no innan 3. april!

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS