Setesdalskonferansen

Setesdalskonferansen er ei årleg tilskiping.  Arrangementet er for leiarar av private verksemder i regionen, og ein  møteplass mellom dei, tiltaksapparat og politisk/administrativ leiing.

Føremålet er både fagleg påfyll, nettverksbygging  og dialog om utvikling og vekst for næringslivet i Setesdal - og ikkje minst å skape godt samhald og miljø.  Eit av høgdepunkta i konferansen er kåringa og utdelinga av Setesdalsprisen til verksemder eller personar som fortener særleg åtgaum!

Konferansen nemnar årleg opp ny  programkomité for påfølgjande arrangement.

Programkomiteen arbeider for å sette aktuelle tema og namn på agendaen!

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS