Regionrådslogo

SETESDALSPRISEN 2017

Kven bør få Setesdalsprisen 2017?

Prisen kan gå til eigar/leiar/privat verksemd i Setesdal som over tid - eller siste året - har virka på ein særleg positiv og fortenestefull måte. Utmerkinga kan tildelast ut frå særleg innsats eller nådde resultat når det gjeld å ha skapt/sikra;

  • arbeidsplassar i regionen
  • lønsemd og verdiskaping i regionen
  • positiv merksemd, marknadsføring/sal på vegne av seg sjølv eller bransje

eller har vore;

  • banebrytande høve utvikling
  • på annan måte ha utmerka seg på ein særleg positiv måte til beste for næringsliv i Setesdal

Ein jury med ordførarane, lokalt tiltaksapparat, Innovasjon Norge og Aust-Agder fylkeskommune står for kåringa.

 

Har du aktuelle kandidatar å fremje? Send forslag til: post@setesdal.no  innan fredag 24. mars 2017.

Prisen vil bli delt ut under Setesdalskonferansen 20. - 21. april 2017

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS