Setesdalsprisen

– Ei utmerking til næringslivet i Setesdal!

Prisen kan gå til eigar/leiar eller ei privat verksemd i Setesdal som over tid - eller siste året -  har virka på ein særleg positiv og fortenestefull måte.

Utmerkinga kan tildelast ut frå særleg innsats eller nådde resultat når det gjeld å ha;

  • skapt/ sikra arbeidsplassar i regionen
  • lønsemd og verdiskaping i regionen
  • positiv merksemd, marknadsføring / sal på vegne av seg sjølv eller bransje
  • vore banebrytande høve utvikling
  • annan måte utmerka seg på ein særleg positiv måte til beste for næringsliv i Setesdal

Ein jury beståande av ordførarane, lokalt tiltaksapparat, Innovasjon Norge og  Aust-Agder fylkeskommune står for kåringa.

Har du aktuelle kandidatar å fremje?

Send forslag til: post@setesdal.no

Prisen vert delt ut på Setesdalskonferansen.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS