Regionrådslogo

Styre- og representantskapsmøte 21.juni 2017

Vi held det siste møte før ferien i fin høgde; på Bykle hotell

Kjøreplan:

09:00     Styremøte  (i to bolkar – frå kl 09 og frå kl 14.) Ordinære styresaker, framlegging av forprosjekt Setesdal digital, orientering om planarbeidet for  Besteland – Helle v/ Sigurd Wiberg – Statens vegvesen m.m

10:00     Politiråd

12:00     lunsj

13:00     Representantskap Setesdal regionråd  Årsmelding 2016,  rekneskap 2016 og Handlingsprogram 2018-2020.

15:00     Ope møte med Gjensidige stiftinga – Liv Åsne Austad Andersen og Chris Bjelke orienterer.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS