Når sakspapira er klare, finner du dem her: http://159.171.48.136/eInnsynSRR/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=516&sourceDatabase=

Det digitale møtet kan følgjast her: https://vimeo.com/407928021 eller her: https://valleradio.com/regionraad/