vaktskifte utv

"Vaktskifte" i Regionrådet

Kontaktinfo

Då er det "vaktskifte" i Regionrådet. Fredag avslutta Signe Sollien Haugå si vakt som dagleg leiar, og overleverte kontor og oppgåvene vidare.

 

Styreleiar Bjørn Ropstad og rådgjevar Runar Granheim vil ta seg av den daglege drifta fram til ny dagleg leiar er på plass.

Du kan nå Bjørn Ropstad på mobil 95933015.  

Runar Granheim når du på mobil 48203664 og på e-post: runar.granheim@setesdal.no.

Du kan og ta kontakt via postkassa vår: post@setesdal.no.

I rådmannsgruppa vil det og vere ein overlapp mellom Jens Arild Johannessen og Aasmund Lauvdal framover. 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS