Kuer

Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

Garden som ressurs og arena for tradisjonelt landbruk er berande – men så er det også rom gründerskap og nytt ved sida eller i tillegg.  Er du i næringa – eller kan tenkje deg å starte, skape nytt åleine eller i samarbeid med andre?  Eller kanskje har du idar og meiningar å dele med fleire?

Då håper vi du finn vegen til dette møtet som blir på Revsnes hotell onsdag 22.02. kl. 19.00

Velkomen til motivasjonsmøte – Jon Rolf Næss – styreleiar Setesdal regionråd

Landbruksdirektør Tore Haugum:
«Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar
- moglegheiter og utfordringar i Setesdal»

«Bærekraftige reisemål – regionutvikling – landbruket og lokalmaten si rolle»
v/dagleg leiar Signe Sollien Haugå

Spælsau frå Setesdal – nye moglegheiter
v/prosjektleiar Øyvind Nese

«4640 Søgne – erfaringar til inspirasjon»
v/Terje Pettersen

Paneldebatt – Landbruket sitt bidrag
Landbruk pluss – kva er pluss’ane i Setesdal?

Det blir servering av lokalmat

Vi tek gjerne ta ein prat med deg om dine idear – og kan eventuelt gjere avtale for oppfølging av ditt initiativ.

Velkomen!

Arr.: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder,  Innovasjon Norge og Setesdal regionråd

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS