Kontaktinformasjon ansatte:

Dagleg leiar Rita Hansen, mobilnr. 452 48 696, e-post: rita.hansen@setesdal.no

Visit Setesdal/reiseliv, Roy Bakke, mobilnr. 951 03 100, e-post: roy.bakke@setesdal.no

Prosjektleiarstilling MARA, Geir Tønnessen, mobilnr. 951 03 112, e-post: geir.tonnessen@setesdal.no 

Rådgiver og møtesekretær, Birgit K Homme Harstad, mobilnr. 917 78 410, e-post: birgit.harstad@setesdal.no 

Møtesekretær, Marie Pedersen, e-post: marie.pedersen@setesdal.no