Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Interkommunalt

Kommunane i Setesdal har eit utbreidd samarbeid på mange tenestområde. Organiseringa er noko ulik, og i høve lovverk og heimelsgrunnlag. Det er også administrativt nettverkssamarbeid kommunane mellom, både formelt i form av fagnettverk, og meir uformelt. 

Denne sida er under oppdatering. Meir informasjon kjem etter kvart som vi innhentar oppdatert informasjon om dei ulike samarbeida.