Kontaktinformasjon næringsutvikling

Åseral kommune Øyvind Moltumyr, e-post: Oyvin.Moltumyr@aseral.kommune.no
Evje og Hornnes kommune Connie Barthold, e-post: connie.barthold@evjemoen.no
Bygland kommune Knut Olav Forgard, e-post: knut.forgard@bygland.kommune.no
Valle kommune Gunn Marith Homme, e-post: gunn.marith.homme@valle.kommune.no
Bykle kommune Trine Tharaldsen, e-post: trine.tharaldsen@bykle.kommune.no
Dagleg leiar Setesdal interkommunalt politisk råd Rita Hansen, e-post rita.hansen@setesdal.no

I arbeidet med næringsutvikling samarbeider Setesdal interkommunalt politisk råd tett med kommunane i Setesdal. Det er kommunane som primært er fyrstelina, det vil seie at dei fleste saker og søknadar fyrst blir handsama i den aktuelle kommunen. 

Setesdal næringsforum

Møte 2.juni 2021

Møte 29.april 2021

Møte 21. januar 2021

Møte 6. oktober 2020

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er eit statleg norsk særlovselskap med formål om å auke innovasjon i næringslivet over heile landet. De bidreg til å utvikle distrikta, og profilerer norsk næringsliv og Noreg som reisemål. 

https://www.innovasjonnorge.no/

Kontaktinformasjon Landbruk

Åseral kommune Ingunn Kile, e-post: ingunn.kile@aseral.kommune.no

Evje og Hornnes Kommune

Jordbruk: Inge Eftevand, e-post: inge.eftevand@e-h.kommune.no

Skogbruk: Lars Johan Skjeggedal, e-post: lars.johan.skjeggedal@e-h.kommune.no

Bygland Kommune

Skogbruk: Inge Olav Fjalestad, e-post: inge.olav.fjalestad@bygland.kommune.no

Jordbruk: Kjell Øyvind Berg, e-post: kjell.oyvind.berg@bygland.kommune.no

Jordbruk: Even Simensen, e-post: even.simensen@bygland.kommune.no

Valle Kommune

Landbruk: Kristin Furuløkken, e-post: kristin.furulokken@valle.kommune.no

Skogbruk: Skogbruk: Inge Olav Fjalestad, e-post: inge.olav.fjalestad@bygland.kommune.no

Bykle Kommune Sigrid Bjørgum, e-post: sigrid.bjorgum@bykle.kommune.no

Andre aktørar innan virkemiddelapparatet