Om prosjektet

Gjennom bruk av Nasjonal kolleksjon vil ein utvikle ulike kulturopplevelser/kulturreiser med immateriell og materiell kulturarv i Setesdal som basis. Det skal byggjas konsept og historier som skal visualiseras, og historiene og konsepta skal synliggjøre Setesdal både i høg- og lågsesong.

Om RISS/Nasjonal kolleksjon

RISS er ein prosess og praktisk verktøykasse for strategisk opplevelsesutvikling og marknadsføring/kommunikasjonmetodikk som er utvikla av Innovasjon Noreg. Du kan lese meir om RISS på nettsida til Innovasjon Norge.  RISS er ein del av konseptet Nasjonal kolleksjon.

Organisering av prosjektet

Prosjektleiar er Visit Setesdal, ved Roy Bakke

 

 

Finansiering av prosjektet

Prosjektet er finansiert med middel frå Innovasjon Noreg og Setesdal regionråd.

Styringsgruppa

Styringsgruppa:

  • Anne Britt Bjørdal – Innovasjon Norge
  • Kristin Tofte Andresen – Agder Fylkeskommune
  • Astri Rysstad – Spelemannslaget
  • Synnøve Elisabeth Aabrekk – USUS
  • Theodor Andreas Aas Henriksen – UIA
  • Roy Bakke – Visit Setesdal
  • Rita Hansen - Setesdal IPR