Styremøte:

  • 17. mars
  • 28. april
  • 23. juni
  • 22. september
  • 22-23. november
  • 15. desember

Representantskapsmøte:

  • 23. juni
  • 15. desember