Funksjonstida følgjer valperioden og styret vel styreleiar og nesteleiar for to år om gongen. Dette går på omgang mellom kommunane. For perioden 2019-2021 er ordførar i Valle kommune, Steinar Kyrvestad, leiar og ordførar i Bygland kommune, Sigbjørn Åge Fossdal, er nestleiar.

Styre 2019-2023:

Valle kommune:

Bykle kommune:

Bygland kommune:

Evje og Hornnes kommune:

Åseral kommune:

På styremøtene deltek også fylkesordførar, fylkesrådmann, rådmennene i kommunane og dagleg leiar.