Toppbilde born Toppbilde bringebær Toppbilde Rv  9 Bær i tre smørblomst
Statistikkportal agder

Lansering - ny statistikkportal for Agder

Rådgjevar statistikk og analyse, Børje Michaelsen. Foto: Håvard Skattum.

mandag 22.08.2016
Ny versjon av statistikkportalen er no tilgjengeleg. Hovudmålet med Statistikkportal for Agder er å samle relevant statistikk for Agder på ein stad, og få eit intiutivt verkty for å framstil...
Nytt om infrastruktur

Stor interesse og gunstige prisar for utbygging av rv.9 Skomedal

mandag 22.08.2016
Heile 8 entreprenørar leverte inn tilbod på utbygging av Skomedal. Dette viser at det er stor interesse for utbygging av slike prosjekt som rv.9 er delt opp i. Prisane er gunstige, og un...
Åhoi

Vi treng DEG!

onsdag 03.08.2016
Er du mellom 16 og 35 år, og har lyst å vere med på prosjektet "Setesdal ÅHOI"? Eit prosjekt der du får høve til å kome med dine idear og nye måtar å gjere det attraktivt å busette seg og sk...
Logo kartverket

Elektronisk samhandling mellom fagsystemer og sak-/arkivsystemer 7. september Bystranda

onsdag 06.07.2016
Statens kartverk i samarbeid med KS, kommunane Kristiansand og Arendal, Setesdal regionråd samt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder inviterer til konferanse om elektronisk samhandling mellom ...
60sone ein stad

Utbygging av Skomedal kjem i gang i haust

mandag 04.07.2016
Etter initiativ frå Hans Fredrik Grøvan (Kr.f) i transport- og kommunikasjonskomiteen, gjorde komiteen positivt vedtak om oppstart av utbygging på Skomedal i 2016. Det har teke noko tid ...
Åhoi

Setesdal "ÅHOI"- Setesdal Regionråd får 1,8 millionar til entreprenørskap med unge i førarsetet!

tirsdag 31.05.2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har eit eige program der dei deler ut midlar til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda.  Blant over 30 søkjarar og av ein pott på 10 mill. v...
Nøkkel i gamal dør

Rapport - kartlegging av arbeidsoppgåver Setesdal regionråd

mandag 30.05.2016
I styremøte 25.05 gjorde styret eit slikt vedtak mot 3 røyster: Styret tek arbeidsgruppa sin rapport til orientering.   Styret sluttar seg til vurderingane og tilrådingane.   ...
Nytt om næringssaker

Setesdal Regionråd har løyvd midlar til ambulansetenestene i Valle og Bygland

mandag 30.05.2016
I styremøte som var 25.05 vedtok eit samrøystes styre å løyve kr. 200 000,- som investeringsstøtte til Valle Ambulanse AS. I same saka fekk dagleg leiar fullmakt til å løyve tilsvarande belø...
LOS smarteste strømbruker

LOS ENERGY jakter på sørlandets smarteste straumbrukar!

Frist for nominasjon 6. mai

mandag 25.04.2016
For andre år på rad skal LOS Energy dele ut Sørlandets energipris, som heidrar dei som er best på energisparing. I fjor vann GE Healthcare og Lillesand kommune. No oppfordrar LOS Energy alle...
Signe og finn

Setesdalskonferansen 2016 er vel overstade!

Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

mandag 18.04.2016
Setesdalskonferansen er vel overstade og vi meiner sjølv det var eit vellykka arrangement. Alt frå Finn Schøll til Googlesjef i Noreg Jan Grønbech har snakka om ulike tema på konferansen. I ...
Jente stablar stein

Tilskotsmidlar til omstilling i 2016

fredag 08.04.2016
Aust- og Vest-Agder fylkeskommune lyser ut tilskotsmidlar til omstillingsprosjekt eller tiltak for å fremje nyskaping, fornyelse og styrking av konkurransekrafta i næringslivet på Agder. Til...
Setesdaløskonferansen

Setesdalskonferansen.no

mandag 07.03.2016
Setesdalskonferansen er ein konferanse som er mynta på næringslivet i dalen. Me vonar mange vil ta turen til Hovden 14-15. april. Program og anna informasjon kan du sjå på: Setesdalskonfe...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS