Snowboard Skog RV  9 asfaltering Bjoren på fjorden Kajakkpadling
Gjerde, Marit Simonstad Kvaale

Årsmelding 2018

mandag 09.09.2019
Årsmeldinga syner fram hovudtrekka frå arbeidet vårt i 2018. Årsmeldinga syner mangfaldet i oppgåvene våre, der hovudoppgåva er å medverke til at skal vere godt å bu, godt å drive verksemd o...
Felespelar

Støtte til arrangementsutvikling i Setesdal

Neste søknadfrist er 1.oktober 2019

tirsdag 05.02.2019
Setesdal regionråd har ei eiga støtteordning for arrangementsutvikling i Setesdal. Føremålet med ordninga er auka verdiskaping i regionen. Gode arrangement skapar trivsel, samarbeid og utvik...
pengebilde

Regionalt næringsfond for Setesdal 2019

Nyskaping, arbeidsplassar, samarbeid, aktivitet

fredag 01.02.2019
Bur du i Bykle, Valle, Bygland eller Evje og Hornnes kommune  og  ønskjer å etablere din eigen arbeidsplass?  – Eller har du allereie etablert og driv verksemd her som du ønskjer å vidare...
Ordførere med Åseral

Åseral medlem i Setesdal regionråd

mandag 26.08.2019
Mandag 26.august 2019 vart søknaden frå Åseral kommune om å bli medlem i Setesdal regionråd handsama på styremøte og i representantskapet for Setesdal regionråd.
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 26.08.2019

tirsdag 20.08.2019
Her finn du innkalling og protokoll frå Styremøte i Setesdal regionråd 26.08.2019
Regionrådslogo

Ekstraordinært representantskap 26.08.2019

tirsdag 13.08.2019
Her finn du innkalling og protokoll frå representantskapet Setesdal regionråd 26.08.2019
kalven, redigert

Kulturminnefondet og Setesdal

onsdag 07.08.2019
Kulturminnefondet etterspør fleire prosjekt i Setesdal. Kulturminnefondet si tilskotsordning er eit lågterskeltilbod til private eigarar av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag ...
Joker Bygland

Miljøsertifisering

mandag 05.08.2019
Setesdal regionråd har ei støtteording for verksemder i Setesdal som vil miljøsertifiserast.      
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 19.06.2019

onsdag 12.06.2019
Her finn du innkalling og protokoll frå styremøte i Setesdal regionråd 19.12.2018
sommarbilete SGoS

Representantskapsmøte 19.06.2019

fredag 07.06.2019
Her finn du innkalling og protokoll frå representantskapet Setesdal regionråd 19.06.2019
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS