Snowboard Skog RV  9 asfaltering Bjoren på fjorden Kajakkpadling
Felespelar

Støtte til arrangementsutvikling i Setesdal

tirsdag 05.02.2019
Setesdal regionråd har ei eiga støtteordning for arrangementsutvikling i Setesdal. Føremålet med ordninga er auka verdiskaping i regionen. Gode arrangement skapar trivsel, samarbeid og utvik...
pengebilde

Regionalt næringsfond for Setesdal 2019

Nyskaping, arbeidsplassar, samarbeid, aktivitet

fredag 01.02.2019
Bur du i Bykle, Valle, Bygland eller Evje og Hornnes kommune  og  ønskjer å etablere din eigen arbeidsplass?  – Eller har du allereie etablert og driv verksemd her som du ønskjer å vidare...
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 06.02.2019

torsdag 31.01.2019
Her finner du innkalling og protokoll frå styremøte i Setesdal regionråd 06.02.2019
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 19.12.2018

fredag 14.12.2018
Her finn du innkalling og protokoll frå styremøte i Setesdal regionråd 19.12.2018
Regionrådslogo

Representantskapsmøte 19.12.2018

torsdag 06.12.2018
Her finn du innkalling og protokoll frå representantskapet Setesdal regionråd 19.12.2018
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 07.11.2018

fredag 02.11.2018
Her finn du innkalling og protokoll frå Styremøte i Setesdal regionråd 07.11.2018    
Joker Bygland

Miljøsertifisering for verksemder i Setesdal

Setesdal Regionråd støttar verksemder som blir Miljøfyrtårn-sertifiserte

fredag 19.10.2018
Ordførar i Bygland, Leiv Rygg Langerak overleverar diplom frå Miljøfyrtårn til Joker Bygland.
Regionrådslogo

Styremøte i Setesdal regionråd 05.09.2018

fredag 31.08.2018
Her finn du innkalling og møteprotokoll frå styremøte i Setesdal Regionråd 05.09.2018 Innkalling Protokoll
Rita Hansen

Ny dagleg leiar i Regionrådet

fredag 03.08.2018
Rita Hansen er ny dagleg leiar i Setesdal regionråd, og gler seg til å ta fatt på oppgåvene. Ho byrja i stillinga 01.08 og er allereie godt i gong. Setesdal regionråd held på med mykje fo...
CB029637

Gründerkurs i Setesdal hausten 2018

Datoar for gründerkursa i haust er klare.

mandag 30.07.2018
Me køyrar fleire grunderkurs i haust att, i samarbeid med Aust-Agder Fylkeskommune. Kursa held høgt fagleg nivå og er nyttig for både ferske grunderar og for gamle ringrevar.  
sommarbilete SGoS

Setesdal regionråd i sommar

Sommarstengt i juli

tirsdag 26.06.2018
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS