Bær i tre SONY DSC smørblomst Flårenden Kyr
Logo kartverket

Elektronisk samhandling mellom fagsystemer og sak-/arkivsystemer 7. september Bystranda

onsdag 06.07.2016
Statens kartverk i samarbeid med KS, kommunane Kristiansand og Arendal, Setesdal regionråd samt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder inviterer til konferanse om elektronisk samhandling mellom ...
60sone ein stad

Utbygging av Skomedal kjem i gang i haust

mandag 04.07.2016
Etter initiativ frå Hans Fredrik Grøvan (Kr.f) i transport- og kommunikasjonskomiteen, gjorde komiteen positivt vedtak om oppstart av utbygging på Skomedal i 2016. Det har teke noko tid ...
Åhoi

Setesdal "ÅHOI"- Setesdal Regionråd får 1,8 millionar til entreprenørskap med unge i førarsetet!

tirsdag 31.05.2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har eit eige program der dei deler ut midlar til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda.  Blant over 30 søkjarar og av ein pott på 10 mill. v...
Nøkkel i gamal dør

Rapport - kartlegging av arbeidsoppgåver Setesdal regionråd

mandag 30.05.2016
I styremøte 25.05 gjorde styret eit slikt vedtak mot 3 røyster: Styret tek arbeidsgruppa sin rapport til orientering.   Styret sluttar seg til vurderingane og tilrådingane.   ...
Nytt om næringssaker

Setesdal Regionråd har løyvd midlar til ambulansetenestene i Valle og Bygland

mandag 30.05.2016
I styremøte som var 25.05 vedtok eit samrøystes styre å løyve kr. 200 000,- som investeringsstøtte til Valle Ambulanse AS. I same saka fekk dagleg leiar fullmakt til å løyve tilsvarande belø...
LOS smarteste strømbruker

LOS ENERGY jakter på sørlandets smarteste straumbrukar!

Frist for nominasjon 6. mai

mandag 25.04.2016
For andre år på rad skal LOS Energy dele ut Sørlandets energipris, som heidrar dei som er best på energisparing. I fjor vann GE Healthcare og Lillesand kommune. No oppfordrar LOS Energy alle...
Signe og finn

Setesdalskonferansen 2016 er vel overstade!

Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

mandag 18.04.2016
Setesdalskonferansen er vel overstade og vi meiner sjølv det var eit vellykka arrangement. Alt frå Finn Schøll til Googlesjef i Noreg Jan Grønbech har snakka om ulike tema på konferansen. I ...
Jente stablar stein

Tilskotsmidlar til omstilling i 2016

fredag 08.04.2016
Aust- og Vest-Agder fylkeskommune lyser ut tilskotsmidlar til omstillingsprosjekt eller tiltak for å fremje nyskaping, fornyelse og styrking av konkurransekrafta i næringslivet på Agder. Til...
Setesdaløskonferansen

Setesdalskonferansen.no

mandag 07.03.2016
Setesdalskonferansen er ein konferanse som er mynta på næringslivet i dalen. Me vonar mange vil ta turen til Hovden 14-15. april. Program og anna informasjon kan du sjå på: Setesdalskonfe...
Bærekraftig reisemål

Innbyggjarkartleggjing - Berekraftig reisemål

mandag 29.02.2016
Setesdal er i gong med å sertifisere seg som berekraftig reisemål, vi håper at du som innbyggjar i Setedal har moglegheit til å svar på denne undersøkinga.
Profil i kvit bakgrunn setesdalskonf

Kven bør få setesdalsprisen 2016

tirsdag 23.02.2016
Setesdalsprisen er ei utmerking til næringslivet i Setesdal. Fristen for å sende inn forslag er fredag 18. mars.
Picasa

Google-høvding til Setesdalskonferansen 2016

tirsdag 26.01.2016
Sjefen for Google Norge er trekkplaster når Setesdalskonferansen gjeng av stabelen på Hovden 14. og 15. april. Jan Grønbech er hovudtalar på konferansen der årets tema er drivkraft og nyskap...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS