Snowboard Skog RV  9 asfaltering Bjoren på fjorden Kajakkpadling
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 19.06.2019

onsdag 12.06.2019
Her finn du innkalling til styremøte i Setesdal regionråd 19.12.2018
sommarbilete SGoS

Representantskapsmøte 19.06.2019

fredag 07.06.2019
Her finn du innkalling til representantskapet Setesdal regionråd 19.06.2019
Regionrådslogo

Møte om NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft

tirsdag 30.04.2019
Presentasjon frå vindkraftmøtet finn du her. Politikarar frå berørte kommunar i vår region samlast torsdag 2.mai på Evjemoen Kino & Scene.  
Villrein

Formidlingskurs knytta til villrein på Bjåen Fjellstove 18.juni

mandag 29.04.2019
I våre område har me noko så unikt som Europas sørlegaste villreinstamme. Reiselivsverksemder rundt Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene inviterast til dagskurs om korleis ein kan bruke vill...
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 03.04.2019

Bykle rådhus kl 10.00

onsdag 27.03.2019
Her finn du innkalling og protokoll frå styremøte i Setesdal regionråd 03.04.2019.
2019 Setesdalskonferansen

Setesdalskonferansen 2019: Me er klare, er du?

NYE TIDER

fredag 01.03.2019
Me gler oss til den årvisse samlinga for leiarar i private verksemder i Setesdal. Målet med konferansen er å få fagleg påfyll og byggje nettverk på ein uformell arena for tettare samarbeid m...
Felespelar

Støtte til arrangementsutvikling i Setesdal

Neste søknadfrist er 1.oktober 2019

tirsdag 05.02.2019
Setesdal regionråd har ei eiga støtteordning for arrangementsutvikling i Setesdal. Føremålet med ordninga er auka verdiskaping i regionen. Gode arrangement skapar trivsel, samarbeid og utvik...
pengebilde

Regionalt næringsfond for Setesdal 2019

Nyskaping, arbeidsplassar, samarbeid, aktivitet

fredag 01.02.2019
Bur du i Bykle, Valle, Bygland eller Evje og Hornnes kommune  og  ønskjer å etablere din eigen arbeidsplass?  – Eller har du allereie etablert og driv verksemd her som du ønskjer å vidare...
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 06.02.2019

torsdag 31.01.2019
Her finner du innkalling og protokoll frå styremøte i Setesdal regionråd 06.02.2019
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 19.12.2018

fredag 14.12.2018
Her finn du innkalling og protokoll frå styremøte i Setesdal regionråd 19.12.2018
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS