Skog Ungdom ved bål SONY DSC Toppbilde bakkebu Toppbilde born
Regionrådslogo

Styremøte 24.mai 2017

Møtestad: Revsnes hotell

tirsdag 23.05.2017
I møtet 24.mai vil styret i tillegg til årsmelding og rekneskap handsame forslag til nytt handlingsprogram for verksemda for åra 2018-2020. Delegasjonsreglementet skal opp til revisjon, samd...
Utvikling brosjyre_Regionrådet4

Gira på å kome i gong med eit utviklingsarbeid i verksemda di?

Innovasjon N-sjefen i Agder og næringssjefen i fylket kjem til veka....

fredag 05.05.2017
Som lova på Setesdalskonferansen er Sveinung Hovstad frå Innovasjon Norge -Agder og Wenche Fresvik frå Aust-Agder fylkeskommune klare for bedriftsbesøk i Setesdal til veka. Føremålet er å bl...
lærling illustrasjonsbilete brosjyre

Ny lærlingordning for små verksemder i Setesdal

torsdag 04.05.2017
Styret har vedteke ei 2-årig ordning der ein vil støtte verksemder som kan tenkje seg å ta opplæringsansvar. Ordningen er særleg mynta på dei minste verksemdene og verksemder innafor fagområ...
RV9 brosjyre_Regionrådet3

Ny nasjonal transportplan (2018-2023)

Rv 9 - gul midtstripe til Hovden innan 2023

torsdag 04.05.2017
Ny nasjonal transportplan ( NTP) for perioden 2018-2023 vart lagt fram som Stortingsmelding 5.april 2017.  Riksveg 9 gruppa har klare mål for påverknadsarbeidet, og kva vi målber i møte med ...
Laga i setesdal_Regionrådet

Vil du nytte merkeordninga for Setesdal?

fredag 28.04.2017
Vi ønskjer at produkt frå Setesdal skal få felles identitet og ta del i "merkenamnet" Setesdal.   Verksemder som har lokale produkt kan søkje om å nytte merket. Meir informasjon om ordninga ...
Setesdalsprisen 2017 ©STYRK FJÆRTOFT

Setesdal hyllar HASLA

Setesdalsprisen 2017 til Grete og Ørnulf

søndag 23.04.2017
HASLA ved Grete Fossen og Ørnulf Hasla er årets vinnarar av Setesdalsprisen! I jurygrunngjevinga heiter det blant anna: «Verksemda er eit fyrtårn for næringslivet i Setesdal med sitt fokus p...
pengebilde

Velkomen til ein lønsam dag!

Miniseminar om Skattefunn og andre ordningar mynta på næringslivet

søndag 23.04.2017
I samarbeid med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterer vi til eit uformelt miniseminar om Skattefunn-ordninga og andre ordningar mynta på næringslivet for å fremje utvikling av v...
Bøker og IPAD

Desentralisert deltidsstudium helsesøsterutdanning - Lindesnes, Lister og Setesdal

mandag 27.03.2017
Helsesøstrer er ein viktig del sjukepleietenesta, og er særleg knytt til helsestasjons- og skulehelsetenesta. Mange har etterspurt utdanning med tanke på å kunne søke og gå inn i slike still...
Bærekraftig reisemål endeleg

Visit Setesdal inviterer til informasjons/innspelsmøter

mandag 27.03.2017
Visit Setesdal er fellesorganisasjonen for reiselivet og turisme i Setesdal. Visit Setesdal har i dei siste årea mellom anna sørga for at Setesdal er blitt sertifisert som eit Bærekraftig Re...
Logo fjellnettverket

Setesdal Regionråd blir medlem i Fjellnettverket

mandag 13.03.2017
Styret vedtok i møte 22.02 at Setesdal Regionråd skulle melde seg inn i Fjellnettverket. Styret vedtok også at Jon Rolf Næss og Steinar Kyrvestad skal representere Setesdal Regionråd i Fjell...
Nytt om informasjon og kompetanse

Ny 3- årig avtale med Destinasjon Hovden / Visit Setesdal

mandag 13.03.2017
Setesdal Regionråd vedtok i styremøte 22.02.17 å inngå ny 3- årig avtale med Destinasjon Hovden / Visit Setesdal. Den vedtekne handlingsplanen for berekraft blir førande for aktivitetar i...
Marit S Kvaale

140 timer YSK grunnutdanning gods

Helgekurs i Valle.

onsdag 08.03.2017
Treng du 140 timers grunnkurs gods for yrkessjåførar?  NY FRIST for påmelding.
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS