Skog SONY DSC Toppbilde born Bjoren på fjorden Trollaktiv
Smørblom

Regionrådet i sommar

Vi avviklar ferie - Kontoret vil difor vere stengt veke 28-31

torsdag 06.07.2017
Dersom det er noko som "ikkje kan vente" - send sms til styreleiar på 92834567 eller dagleg leiar 48237300 så tek vi kontakt så snart vi har høve. God sommar!
magasinframside 2017-2

Sommarmagasinet er klart!

Setesdal - Noreg tett på!

torsdag 06.07.2017
Visit Setesdal i lag med 07-media har laga årets magasin i samarbeid med Regionrådet. Papirutgåva blir distribuert ut til turistkontor og reiselivsverksemder i Setesdal og i heile landsdelen...
helsesysterbilete UiS

Gladnyheiter - helsesysterutdanninga!

Mange lokale søkjarar og verdfull finansieringsstøtte frå fleire hald!

mandag 03.07.2017
Då tilbodet om desentralisert helsesøsterutdanning vart lagt ut i vår var det fantastisk respons. Universitetet i Stavanger fekk inn 140 søkjarar til dei 26 studieplassane. Gjennom såkalla l...
Ungdomsprosjektlogo

Ungdomsprosjektet - prosjektkoordinator

Artig oppdrag for deg som er oppteken av ungt engasjement dalen...

mandag 03.07.2017
Setesdal gründer- og samfunnsutvikling (SGoS) prosjektet har ledig  30-40% prosjektkoordinator-engasjement. Målgruppa i prosjektet er 16 – 35 år. Det er p.t. porsjektgrupper som arbeider ...
Ungdomsprosjektlogo

Nytt fellesmøte i ungdomsprosjektet

Dølen hotell 28.juni 2017 kl 18

mandag 26.06.2017
Setesdal GOS (Gründer- og samfunnsutvikling) og Regionrådet inviterer til vårens fellesmøte på Dølen hotell på Evje 28. juni klokka 18.00. Dei forskjellige gruppene; Business, Festival, U...
Regionrådslogo

Styre- og representantskapsmøte 21.juni 2017

Vi held det siste møte før ferien i fin høgde; på Bykle hotell

onsdag 14.06.2017
Kjøreplan: 09:00     Styremøte  (i to bolkar – frå kl 09 og frå kl 14.) Ordinære styresaker, framlegging av forprosjekt Setesdal digital, orientering om planarbeidet for  Besteland – Hel...
Snowboard i lufta

Gjensidigestiftinga er på leit etter gode prosjekt å støtte i Setesdal!

Informasjonsmøte for lag og organisasjonar - Bykle hotell, 21.juni 2017, kl 15

onsdag 14.06.2017
Gåveverksemda spenner vidt, frå lokale dugnadsprosjekt til større landsomfattende prosjekt over fleire år. Målet er at Noreg skal bli eit tryggare samfunn og at fleire får høve til å leve fr...
honningproduksjon

Det trengst meir honning i dette landet!

- Og det er rom for fleire bikuber og -røktarar i Setesdal! Er det noko for deg?

tirsdag 13.06.2017
Samling med kveldsmøte på Revsnes 22. juni og synfaring dagen etter. Det er behov for meir norskprodusert honning. Bier er gode og nødvendige til pollinering i frukt- og bærproduksjon i t...
Nytt om informasjon og kompetanse

Kompetansestrategi Setesdal 2017-2020

Nytte og aktualitet!

torsdag 01.06.2017
Kompetanseutvikling er eit gjennomgåande tema anten vi arbeider med interkommunalt samarbeid, næringsutvikling, infrastruktur eller attraktivitet i Setesdal. Regionrådet arbeider med å ti...
Syltetøy

Ny giv for frukt- og bær i Setesdal

Velkomen til frukt- og bær kveld 14. juni kl. 17.00 på Longerak

tirsdag 30.05.2017
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Setesdal regionråd arrangerer frukt- og bær kveld 14. juni kl. 17.00 på Longerak. Vi starter kvelden med vandring i eplehagen hos Sigrid Nersten Lunden....
pengebilde

Velkomen til ein lønsam dag!

Miniseminar om Skattefunn og andre ordningar mynta på næringslivet

søndag 23.04.2017
I samarbeid med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterer vi til eit uformelt miniseminar om Skattefunn-ordninga og andre ordningar mynta på næringslivet for å fremje utvikling av v...
Regionrådslogo

Styremøte 24.mai 2017

Møtestad: Revsnes hotell

tirsdag 23.05.2017
I møtet 24.mai vil styret i tillegg til årsmelding og rekneskap handsame forslag til nytt handlingsprogram for verksemda for åra 2018-2020. Delegasjonsreglementet skal opp til revisjon, samd...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS