Toppbilde born Toppbilde bringebær Toppbilde Rv  9 Bær i tre smørblomst
Åhoi

Setesdal ÅHOI! Invitasjon til møte på Revsnes Hotell onsdag 26.10. kl. 18.00

mandag 24.10.2016
Er du mellom 16 og 35 år og ynskjer du å ta del i samfunns- og næringsutvikling? Skape nettverk og arena for kreativitet/fornying? Skape handling og tiltak på ein lettbeint måte? Ver med å v...
Artikkelbilete opning rv9

Nye parsellen Sandnes-Harstadberg vart offisielt opna 15.10

mandag 17.10.2016
Fantastisk gild merkedag for og på RV 9 i dag! Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen klyppa snora for nye 4 km - Sandnes-Harstadberg. Takk til alle som medverka til flott opning! - Ein særsk...
Årsmelding 2015[1]

Årsmelding 2015

torsdag 22.09.2016
Årsmeldinga for 2015 er klar.
Gravemaskin og dumper

Gründerkurs hausten 2016

tirsdag 06.09.2016
Aust-agder fylkeskommune, i samarbeid med kommunar og Setesdal regionråd arrangerer gratis gründerkurs. Kursa passer både for deg som vurderer å starte eigen bedrift og for deg som alt ha...
Statistikkportal agder

Lansering - ny statistikkportal for Agder

Rådgjevar statistikk og analyse, Børje Michaelsen. Foto: Håvard Skattum.

mandag 22.08.2016
Ny versjon av statistikkportalen er no tilgjengeleg. Hovudmålet med Statistikkportal for Agder er å samle relevant statistikk for Agder på ein stad, og få eit intiutivt verkty for å framstil...
Nytt om infrastruktur

Stor interesse og gunstige prisar for utbygging av rv.9 Skomedal

mandag 22.08.2016
Heile 8 entreprenørar leverte inn tilbod på utbygging av Skomedal. Dette viser at det er stor interesse for utbygging av slike prosjekt som rv.9 er delt opp i. Prisane er gunstige, og un...
Åhoi

Vi treng DEG!

onsdag 03.08.2016
Er du mellom 16 og 35 år, og har lyst å vere med på prosjektet "Setesdal ÅHOI"? Eit prosjekt der du får høve til å kome med dine idear og nye måtar å gjere det attraktivt å busette seg og sk...
Logo kartverket

Elektronisk samhandling mellom fagsystemer og sak-/arkivsystemer 7. september Bystranda

onsdag 06.07.2016
Statens kartverk i samarbeid med KS, kommunane Kristiansand og Arendal, Setesdal regionråd samt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder inviterer til konferanse om elektronisk samhandling mellom ...
60sone ein stad

Utbygging av Skomedal kjem i gang i haust

mandag 04.07.2016
Etter initiativ frå Hans Fredrik Grøvan (Kr.f) i transport- og kommunikasjonskomiteen, gjorde komiteen positivt vedtak om oppstart av utbygging på Skomedal i 2016. Det har teke noko tid ...
Åhoi

Setesdal "ÅHOI"- Setesdal Regionråd får 1,8 millionar til entreprenørskap med unge i førarsetet!

tirsdag 31.05.2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har eit eige program der dei deler ut midlar til verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda.  Blant over 30 søkjarar og av ein pott på 10 mill. v...
Nøkkel i gamal dør

Rapport - kartlegging av arbeidsoppgåver Setesdal regionråd

mandag 30.05.2016
I styremøte 25.05 gjorde styret eit slikt vedtak mot 3 røyster: Styret tek arbeidsgruppa sin rapport til orientering.   Styret sluttar seg til vurderingane og tilrådingane.   ...
Nytt om næringssaker

Setesdal Regionråd har løyvd midlar til ambulansetenestene i Valle og Bygland

mandag 30.05.2016
I styremøte som var 25.05 vedtok eit samrøystes styre å løyve kr. 200 000,- som investeringsstøtte til Valle Ambulanse AS. I same saka fekk dagleg leiar fullmakt til å løyve tilsvarande belø...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS