Skog SONY DSC Toppbilde born Bjoren på fjorden Trollaktiv
Innovasjon N - ny logo

FRAM for små og mellomstore verksemder

Driv du verksemd og ser behov for omstilling og har vekstambisjonar?

torsdag 10.08.2017
Innovasjon Norge har eige kompetanseutviklingsprogram for strategisk leiing og bedriftsutvikling for små og mellomstore verksemder i distrikta. Gjennom å delta i dette kan du både styrke ver...
Nøkkel i gamal dør

Tid for å framsnakke unge leiarar i Setesdal!

Hjelp til med å nominere uge dyktige og inspirarande leiarar til kåring

torsdag 10.08.2017
Næringsforeninga i Kristiansandsregionen m.fl. står bak ei årleg kåring av duglege unge leiarar i landsdelen -. Føremålet er å setje fokus på godt leiarskap hos unge leiarar og å inspirere u...
magasinframside 2017-2

Sommarmagasinet er klart!

Setesdal - Noreg tett på!

torsdag 06.07.2017
Visit Setesdal i lag med 07-media har laga årets magasin i samarbeid med Regionrådet. Papirutgåva blir distribuert ut til turistkontor og reiselivsverksemder i Setesdal og i heile landsdelen...
helsesysterbilete UiS

Gladnyheiter - helsesysterutdanninga!

Mange lokale søkjarar og verdfull finansieringsstøtte frå fleire hald!

mandag 03.07.2017
Då tilbodet om desentralisert helsesøsterutdanning vart lagt ut i vår var det fantastisk respons. Universitetet i Stavanger fekk inn 140 søkjarar til dei 26 studieplassane. Gjennom såkalla l...
Ungdomsprosjektlogo

Ungdomsprosjektet - prosjektkoordinator

Artig oppdrag for deg som er oppteken av ungt engasjement dalen...

mandag 03.07.2017
Setesdal gründer- og samfunnsutvikling (SGoS) prosjektet har ledig  30-40% prosjektkoordinator-engasjement. Målgruppa i prosjektet er 16 – 35 år. Det er p.t. porsjektgrupper som arbeider ...
Ungdomsprosjektlogo

Nytt fellesmøte i ungdomsprosjektet

Dølen hotell 28.juni 2017 kl 18

mandag 26.06.2017
Setesdal GOS (Gründer- og samfunnsutvikling) og Regionrådet inviterer til vårens fellesmøte på Dølen hotell på Evje 28. juni klokka 18.00. Dei forskjellige gruppene; Business, Festival, U...
Regionrådslogo

Styre- og representantskapsmøte 21.juni 2017

Vi held det siste møte før ferien i fin høgde; på Bykle hotell

onsdag 14.06.2017
Kjøreplan: 09:00     Styremøte  (i to bolkar – frå kl 09 og frå kl 14.) Ordinære styresaker, framlegging av forprosjekt Setesdal digital, orientering om planarbeidet for  Besteland – Hel...
Snowboard i lufta

Gjensidigestiftinga er på leit etter gode prosjekt å støtte i Setesdal!

Informasjonsmøte for lag og organisasjonar - Bykle hotell, 21.juni 2017, kl 15

onsdag 14.06.2017
Gåveverksemda spenner vidt, frå lokale dugnadsprosjekt til større landsomfattende prosjekt over fleire år. Målet er at Noreg skal bli eit tryggare samfunn og at fleire får høve til å leve fr...
honningproduksjon

Det trengst meir honning i dette landet!

- Og det er rom for fleire bikuber og -røktarar i Setesdal! Er det noko for deg?

tirsdag 13.06.2017
Samling med kveldsmøte på Revsnes 22. juni og synfaring dagen etter. Det er behov for meir norskprodusert honning. Bier er gode og nødvendige til pollinering i frukt- og bærproduksjon i t...
Nytt om informasjon og kompetanse

Kompetansestrategi Setesdal 2017-2020

Nytte og aktualitet!

torsdag 01.06.2017
Kompetanseutvikling er eit gjennomgåande tema anten vi arbeider med interkommunalt samarbeid, næringsutvikling, infrastruktur eller attraktivitet i Setesdal. Regionrådet arbeider med å ti...
Syltetøy

Ny giv for frukt- og bær i Setesdal

Velkomen til frukt- og bær kveld 14. juni kl. 17.00 på Longerak

tirsdag 30.05.2017
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Setesdal regionråd arrangerer frukt- og bær kveld 14. juni kl. 17.00 på Longerak. Vi starter kvelden med vandring i eplehagen hos Sigrid Nersten Lunden....
pengebilde

Velkomen til ein lønsam dag!

Miniseminar om Skattefunn og andre ordningar mynta på næringslivet

søndag 23.04.2017
I samarbeid med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterer vi til eit uformelt miniseminar om Skattefunn-ordninga og andre ordningar mynta på næringslivet for å fremje utvikling av v...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS