Snowboard Skog RV  9 asfaltering Bjoren på fjorden Kajakkpadling
Regionrådslogo

Møte om NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft

tirsdag 30.04.2019
Presentasjon frå vindkraftmøtet finn du her. Politikarar frå berørte kommunar i vår region samlast torsdag 2.mai på Evjemoen Kino & Scene.  
Villrein

Formidlingskurs knytta til villrein på Bjåen Fjellstove 18.juni

mandag 29.04.2019
I våre område har me noko så unikt som Europas sørlegaste villreinstamme. Reiselivsverksemder rundt Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene inviterast til dagskurs om korleis ein kan bruke vill...
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 03.04.2019

Bykle rådhus kl 10.00

onsdag 27.03.2019
Her finn du innkalling og protokoll frå styremøte i Setesdal regionråd 03.04.2019.
2019 Setesdalskonferansen

Setesdalskonferansen 2019: Me er klare, er du?

NYE TIDER

fredag 01.03.2019
Me gler oss til den årvisse samlinga for leiarar i private verksemder i Setesdal. Målet med konferansen er å få fagleg påfyll og byggje nettverk på ein uformell arena for tettare samarbeid m...
Felespelar

Støtte til arrangementsutvikling i Setesdal

Neste søknadfrist er 1.oktober 2019

tirsdag 05.02.2019
Setesdal regionråd har ei eiga støtteordning for arrangementsutvikling i Setesdal. Føremålet med ordninga er auka verdiskaping i regionen. Gode arrangement skapar trivsel, samarbeid og utvik...
pengebilde

Regionalt næringsfond for Setesdal 2019

Nyskaping, arbeidsplassar, samarbeid, aktivitet

fredag 01.02.2019
Bur du i Bykle, Valle, Bygland eller Evje og Hornnes kommune  og  ønskjer å etablere din eigen arbeidsplass?  – Eller har du allereie etablert og driv verksemd her som du ønskjer å vidare...
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 06.02.2019

torsdag 31.01.2019
Her finner du innkalling og protokoll frå styremøte i Setesdal regionråd 06.02.2019
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 19.12.2018

fredag 14.12.2018
Her finn du innkalling og protokoll frå styremøte i Setesdal regionråd 19.12.2018
Regionrådslogo

Representantskapsmøte 19.12.2018

torsdag 06.12.2018
Her finn du innkalling og protokoll frå representantskapet Setesdal regionråd 19.12.2018
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 07.11.2018

fredag 02.11.2018
Her finn du innkalling og protokoll frå Styremøte i Setesdal regionråd 07.11.2018    
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS