Kursoversyn hausten 2019

Smart-Start onsdag 23.oktober på Revsnes Hotel kl 17-21.

Påmelding og info:http://kurs.grundersenter.no/schedule/grunder/kurs?view=monthhttps://www.grunderweb.no/kurs/web-og-sosiale-medier-som-markedskanal-del-1-3-evje-dolen-hotel/

 

Bedriftsøkonomi og regnskap – Byglandsfjord, Revsnes hotell. 3 kveldar;  5. november, 7 november og 12. november.

Del 1: 05. november, 18.00-21.00 – (Etablering og registrering)
Del 2: 07. november, 18.00-21.00 – (Styring og kontroll)
Del 3: 12. november, 18.00-21.00 – (Regnskap og bokføring i praksis)
Du melder deg på første kurskveld, og blir da automatisk påmeldt alle kveldene. Kurset gir en introduksjon til de viktigste lover og regler knyttet til etablering og drift av en virksomhet.  Påmelding: http://kurs.grundersenter.no/schedule/grunder/kurs?view=month