regionalforv

Regionalt næringsfond

Aust-Agder fylkeskommune løyver årleg ramme til regionale næringsfond i fylket. Regionalt næringsfond for  Setesdal blir disponert til næringsføremål – etter søknader får etablerarar og eksisterande verksemder.  Sjå link nedanfor.

Ein søkjer og å få til ei god  samhandling m.a. med anna virkemiddelapparat som kommunane si førsteline  og  lokale  ordningar  og det regionalt apparat med  Innovasjon Norge m.fl.

Alle søknadar skal gå via søknadsportalen: https://www.regionalforvaltning.no

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS