Oversyn over medlem i representantskapet

Representantskapet leiar Regionrådet. Kvar kommune har 5 representantar og tilsvarande tal vara. Funksjonstida følgjer valperioden. Representantskapet vel styre for å ivareta dagleg drift av verksemda. Det er normalt to årlege møte – med m.a. godkjenning av budsjett, årsmelding og rekneskap. Eigarmøtet blir og nytta til politikk-utforming og drøfting av aktuelle  regionale og interkommunale  tema.

Representantskapet 2015 - 2019:

Repr kommune Navn E-post
Bykle kommune Jon Rolf Næss jon.rolf.naess@bykle.kommune.no
  Hans Blattmann hansblat@online.no
  Anne Karin Blix Grimestad anne.karin@istorm.no
  Kay Arne Jeiskelid kay.jeiskelid@istorm.no
  Tone Lise Avdal avdaltone@hotmail.com
Valle kommune Steinar Kyrvestad steinar.kyrvestad@valle.kommune.no
  Knut Hagen knuthgn@gmail.com
  Margit Dale margitdale@hotmail.com
  Hanne Straume hanne.straume@bykle.kommune.no
  Hans Olav Omnes hans.olav.omnes@gmail.com
Bygland kommune Leiv Rygg Langerak leiv.rygg@bygland.kommune.no
  Vidar Frøysnes vidar.froysnes@bygland.kommune.no
  Vigdis Beisland vigdisbeisland@hotmail.com
  Olav Neset post@neset.no
  Hallstein Homdrum hallstein.homdrum@e-h.kommune.no
Evje og Hornnes Bjørn Ropstad bropstad@e-h.kommune.no
  Lars Reidar Vasland lars.reidar.vasland@vabb.no
  Tom Roger Øydne tomroger@touring.no
  Line Kysnes Vennesland linevennesland@hotmail.com
  Britt Ingrid Andersen Britt.Ingrid.Andersen@vabb.no

 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS