smaken av setesdal

Setesdalsgildet / Smaken av Setesdal

Smaken av Setesdal var i utgangspunktet eit tema for Regionrådet sin stand på landbruksmessa Naturligvis. Tanken var å få fram potensialet i kopling mellom landbruk og reiseliv og merksemd rundt lokale råvarer og moglegheiter for å skape meirverdi gjennom lokal merkevarebygging.

Smaken av Setesdal er no i overgang til å bli eit sjølvstendig samvirkeføretak  - med lokalt eigarskap.

Dei siste åra har regionrådet støtta det største regionale matarrangementet og stått for eiga prisutdeling der.

http://app.emarketeer.com/ext/webpage/show.php?p=48325a7897378bba7b76ea6486faa22a5e18e8&ident=scramble_

http://www.smakenavsetesdal.no/arrangement/presentasjon/setesdalsgildet-2013

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS