Setesdalsprisen 2017 ©STYRK FJÆRTOFT

Setesdalsprisen 2018

Kven fortener årets pris?

Ei utmerking til næringslivet i Setesdal. Utmerkinga skal stimulere og inspirere til nyskaping og vidareutvikling av næringslivet i Setesdal. Prisen kan gå til eigar/leiar eller ei privat verksemd i Setesdal som over tid eller siste år har virka på ein særleg positiv og fortenestefull måte. Prisen blir dela ut under festmiddagen.

Kven bør få Setesdalsprisen 2018?

Prisen kan gå til eigar/leiar/privat verksemd i Setesdal som over tid - eller siste året - har virka på ein særleg positiv og fortenestefull måte. Utmerkinga kan tildelast ut frå særleg innsats eller nådde resultat når det gjeld å ha skapt/sikra;

  • arbeidsplassar i regionen
  • lønsemd og verdiskaping i regionen
  • positiv merksemd, marknadsføring/sal på vegne av seg sjølv eller bransje

eller har vore;

  • banebrytande høve utvikling
  • på annan måte ha utmerka seg på ein særleg positiv måte til beste for næringsliv i Setesdal

Ein jury med ordførarane, lokalt tiltaksapparat, Innovasjon Norge og Aust-Agder fylkeskommune står for kåringa.

 

Har du aktuelle kandidatar å fremje? Send forslag til: post@setesdal.no så kjapt du kan:)

Prisen vil bli delt ut under Setesdalskonferansen 12. - 13. april 2017.

Frist for forslag 23.mars 2018.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS