Oversyn over styremedlem i Setesdal regionråd

Styret arbeider i medhald av samarbeidsavtale og vedtektene datert  14.02.2007.

Kvar kommune har to faste og  to vararepresentantar er til styret. Kommunane oppnemner sjølv sine medlemmer. Funksjonstida følgjer valperioden. Styret vel styreleiar og nesteleiar for to år om gongen. Dette går på omgang mellom kommunane. Fylkeskommunen med fylkesordførar, fylkesrådmann, rådmennene  i kommunane og dagleg leiar er faste observatørar til styret.

Styret kan treffe avgjerder om drift, organisering og disponering av midlar mv. innafor godkjent budsjett.

Styre 2015-2019:

Kommune Navn E-post
Bykle kommune Jon Rolf Næss jon.rolf.naess@bykle.kommune.no
  Kay Jeiskelid kay.jeiskelid@istorm.no
Valle kommune Steinar Kyrvestad steinar.kyrvestad@valle.kommune.no
  Knut Hagen knuthgn@gmail.com
Bygland kommune Leiv Rygg leiv.rygg@bygland.kommune.no
  Vidar Frøysnes vidar.froysnes@bygland.kommune.no
Evje og Hornnes Bjørn Ropstad bropstad@e-h.kommune.no
  Lars Reidar Vasland lars.reidar.vasland@vabb.no

 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS