Regionrådslogo

Styremøte 24.mai 2017

Møtestad: Revsnes hotell

I møtet 24.mai vil styret i tillegg til årsmelding og rekneskap handsame forslag til nytt handlingsprogram for verksemda for åra 2018-2020. Delegasjonsreglementet skal opp til revisjon, samd drøfting av organisering/bemanning/tenestekjøp. I tillegg er det saker vedrørande støtte til DS Bjoren, drøfting av vidare arbeid med å få lokalisert større offentlege verksemder til regionen m.m. Det blir og ein runde på årets Setesdalskonferanse i lag med programkomiteen.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS