Snowboard Skog RV  9 asfaltering Bjoren på fjorden Kajakkpadling
Regionrådslogo

Oppdatering av nettsida

tirsdag 12.11.2019
Noko av informasjonen på nettsida er ikkje heilt oppdatert. Dette gjeld mellom anna oversikt over nytt representantskap.
Regionrådslogo

Styremøte og møte i representanstskapet i Setesdal regionråd 6.11.2019

mandag 04.11.2019
Her finn du innkallinga til styremøte i Setesdal regionråd onsdag 6. november. 
pengebilde

Regionalt næringsfond for Setesdal 2019

Nyskaping, arbeidsplassar, samarbeid, aktivitet

fredag 01.02.2019
Bur du i Bykle, Valle, Bygland eller Evje og Hornnes kommune  og  ønskjer å etablere din eigen arbeidsplass?  – Eller har du allereie etablert og driv verksemd her som du ønskjer å vidare...
kalven, redigert

Kulturminnefondet og Setesdal

onsdag 07.08.2019
Kulturminnefondet etterspør fleire prosjekt i Setesdal. Kulturminnefondet si tilskotsordning er eit lågterskeltilbod til private eigarar av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag ...
Setetsdal regionråd - styre

Ekstra styremøte 09.10.2019

torsdag 03.10.2019
Her finn du innkalling og protokoll frå ekstra Styremøte i Setesdal regionråd 09.10.2019
CB029637

Grunderkurs i Setesdal i haust

tirsdag 01.10.2019
I samarbeid med Aust-Agder Fylkeskommune tilbyr vi gode, og gratis kurs for grunderar og andre som treng fagleg påfyll. Unngå fallgruver og få ein betre start for ideane og verksemda.
treteknikk

Frukostmøte for trenæringa i Setesdal

Møtet 9. oktober er avlyst på grunn av for få påmelde.

tirsdag 24.09.2019
Gjerde, Marit Simonstad Kvaale

Årsmelding 2018

mandag 09.09.2019
Årsmeldinga syner fram hovudtrekka frå arbeidet vårt i 2018. Årsmeldinga syner mangfaldet i oppgåvene våre, der hovudoppgåva er å medverke til at skal vere godt å bu, godt å drive verksemd o...
Ordførere med Åseral

Åseral medlem i Setesdal regionråd

mandag 26.08.2019
Mandag 26.august 2019 vart søknaden frå Åseral kommune om å bli medlem i Setesdal regionråd handsama på styremøte og i representantskapet for Setesdal regionråd.
Setetsdal regionråd - styre

Styremøte i Setesdal regionråd 26.08.2019

tirsdag 20.08.2019
Her finn du innkalling og protokoll frå Styremøte i Setesdal regionråd 26.08.2019
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS