Kontaktinformasjon ansatte:

Dagleg leiar Rita Hansen, mobilnr. 452 48 696, e-post: rita.hansen@setesdal.no

Visit Setesdal/rådgjevar reiseliv, Roy Bakke, mobilnr. 951 03 100, e-post: roy.bakke@setesdal.no

Rådgjevar kompetanse, Kathrine Hovet  Pentreath, 905 74 161, e-post:kathrine.h.pentreath@setesdal.no

Rådgjevar Leif Jørgen Versland, 413 47 636 e-post: leif.jorgen.versland@setesdal.no 

Møtesekretær, Marie Pedersen, e-post: marie.pedersen@setesdal.no