Støttekontakter

Habiliteringstjenesten

Frist: 31. desember 2023 | Annet (Deltid)

Rådgjevar

Helse og omsorg

Frist: 10. desember 2023 | Vikariat (Heltid)

Rådgiver

Helse og omsorg

Frist: 3. desember 2023 | Fast (Heltid)

Lærer/adjunkt/lektor

Setesdal vidaregåande skule, avd. Hornnes, Agder fylkeskommune

Frist: 1. desember 2023 | Vikariat (Deltid)

Lærar

Bygland Kommune, Bygland og Byglandsfjord oppvekstsenter

Frist: 31. desember 2023 | Vikariat (Heltid)

Kokk m/fagbrev

Bygland Kommune, Pleie- og omsorg

Frist: 3. desember 2023 | Fast (Deltid)

Ergoterapeut  

Helsetenesta i Bykle og Valle

Frist: 3. desember 2023 | Fast (Heltid)

Enhetsleder

Enhet for helse

Frist: 3. desember 2023 | Fast (Heltid)

Enhetsleder

ARA, døgnenheten, Byglandsfjord

Frist: 3. desember 2023 | Fast (Heltid)