Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Kartløysning for arealregnskap Agder

I dette dashboardet kan man utforske enkeltkommunar i Agder, og filtrera etter ulikt innhald i arealregnskapet. Du kan filtrera i toppmenyane, med å klikke på grafane på venstre side eller ved å klikke på figurane nederst. Datakjeldene består av planmosaikk (kommuneplaner og reguleringsplaner), AR5 og SSB-arealbruk. 

Sjekk Arealregskapet for Agder 2022 her.

Skjermbilde (19).png

For meir utfyllande forklaringar, beskrivelsar og filtrering, prøv Power BI-løysinga. 

 Link til Power BI- løysninga

Webinar vernepleie

Denne veka har det vore webinar i samband med studiet distriksvennleg vernepleie utdanninga.

Kompetansebehov?

Kva trenger din bedrift av kompetanseutvikling framover? No kan bedriftene melde inn sine kompetansebehov.

Bærekraftig Reisemål

Visit Setesdal er stolte over å kunne meddele at dei er nå nylig re merket som bærekraftig reisemål.

Rapport og webinar: Berekraftig bruk av lokale ressursar

Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) har på oppdrag frå Fjellnettverket laga ein rapport som ser på korleis reiseaktivitetar og matproduksjon, basert på lokale ressursar i fjellet, påverkar berekraft og klima.

Gratis kurs på Evje 20 oktober

Det arrangeres to kurs på Hotel Dølen denne dagen

  • Regnskap og regnskapsarbeid 
  • Styrearbeid - Styrets rolle og styrets ansvar 

Det vil vere høve for å deltake kun på ein eller på begge to kursa.

Frå 12.00-13-00 vil det bli servera lunsj.

Næringsareal i Agder

Agder fylkeskommune har utvikla ei ny kartløysing som viser alle næringsareal i Agder.

EVA-senteret køyrer i gong digitale kurs

Det er tre digitalekurs i sosiale medier/LinkedIN! Det vert også lagt tilrette for at innføringskursa kan følges digitalt for dei som ønsker det.

 

Presentasjonar frå Setesdalskonferansen

På Setesdalskonferansen som var på Evjemoen Kino & Scene 4.november 2021 var der fleire presentasjonar frå gode foredraghaldarar. Nokre av desse vil me dele med dykk her!

Vinnaren av Setesdalsprisen 2021

Vinnaren av Setesdalsprisen 2021

Torsdag 4.november var det Setesdalskonferansen og under festmiddagen på Revsnes Hotell vart Setesdalsprisen 2021 delt ut.

Elsykkel systemet har opna!

Torsdag 30.september opna elsykkelsystemet. Det var styreleiar og ordførar i Valle som klypte snora på opninga fant stad på Bygland. 

Aksjesal

Setesdal interkommunalt politisk råd sine aksjar i L/L Setesdal Bilruter seld til dei tilsette i verksemda.

Gratis Økonomikurs!

Tysdag 2.november 2021 er det gratis økonimikurs på Dølen hotell. Kurset rettar seg mot bedrifter i ein tidleg fase, men også andre mindre bedrifter vil ha nytte av kurset.

Elsyklane er på veg!

Det er i løpet av sommeren inngått avtale mellom kommunane Evje og Hornnes, Valle og Bygland og leverandøren Sharebike AS om kjøp av 30 elsyklar og tilhøyrande nettverkssystem.

Skjermbilde nettsidemeny

Oppgradering av nettsida

Vi har i dag publisert ein oppgradert nettside. Alt innhald er ikkje klart, men i løpet av kort tid vil det meste vere på plass.

Nettside for prosjektet Tre i Setesdal

Ny nettside lansert

I samband med prosjektet "Tre i Setesdal" er det i dag publisert ei ny nettside. Her er trenæringa i Setesdal og Åseral presentert, ein kan melde seg på konferansen som blir arrangert 15. januar og ein finn generell informasjon om bruk av tre som byggjemateriale og om utdanningsmoglegheiter innan trebransjen - for å nemne noko.

Setesdal regionråd/Setesdal IPR


Ein periode fremover vil både nemninga Setesdal regionråd og Setesdal IPR (Setesdal interkommunalt politisk råd) bli nytta i logoer, brev og tekst. 

Stein og skifer med fotograf

Støtte for verksemder som tek imot lærling

Setesdal IPR har ei eiga støtteordning for veksemder som tek imot lærlingar. Spesielt for små verksemder kan det vere utfordande å ta inn lærlingar. Samstundes er det vikig å sikre rekruttering og ein veg inn i arbeidslivet utanom skulebenken. Det er vikitg at me i Setesdal har tilbod til lærlingar, både i arbeidet for rekruttering til arbeidslivet men også i arbeidet for å rekruttere fleire tilflyttarar.