Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Presentasjonar frå Setesdalskonferansen

På Setesdalskonferansen som var på Evjemoen Kino & Scene 4.november 2021 var der fleire presentasjonar frå gode foredraghaldarar. Nokre av desse vil me dele med dykk her!

Vinnaren av Setesdalsprisen 2021

Vinnaren av Setesdalsprisen 2021

Torsdag 4.november var det Setesdalskonferansen og under festmiddagen på Revsnes Hotell vart Setesdalsprisen 2021 delt ut.

Elsykkel systemet har opna!

Torsdag 30.september opna elsykkelsystemet. Det var styreleiar og ordførar i Valle som klypte snora på opninga fant stad på Bygland. 

Aksjesal

Setesdal interkommunalt politisk råd sine aksjar i L/L Setesdal Bilruter seld til dei tilsette i verksemda.

Gratis Økonomikurs!

Tysdag 2.november 2021 er det gratis økonimikurs på Dølen hotell. Kurset rettar seg mot bedrifter i ein tidleg fase, men også andre mindre bedrifter vil ha nytte av kurset.

Elsyklane er på veg!

Det er i løpet av sommeren inngått avtale mellom kommunane Evje og Hornnes, Valle og Bygland og leverandøren Sharebike AS om kjøp av 30 elsyklar og tilhøyrande nettverkssystem.

covid-4948866_640

Aktuell informasjon til næringslivet

Oppdatert 10. november med informasjon frå Innovasjon Noreg vdr investeringsmidler til reiseliv i distrikt. Det er utarbeidd mange krisepakkar for næringslivet i samband med koronautbrotet. Her har me samla nokre lenker til aktuell informasjon. Lista vil bli supplert.

riss illu

RISS-prosjektet

Hovudmålet med prosjektet er å utvikle eit sett med produktkonsept og historier som posisjonerer Setesdal som ei unik, bærekraftig reiselivsdestinasjon innanfor kulturarvturisme og opplevelsar

Skjermbilde nettsidemeny

Oppgradering av nettsida

Vi har i dag publisert ein oppgradert nettside. Alt innhald er ikkje klart, men i løpet av kort tid vil det meste vere på plass.

Nettside for prosjektet Tre i Setesdal

Ny nettside lansert

I samband med prosjektet "Tre i Setesdal" er det i dag publisert ei ny nettside. Her er trenæringa i Setesdal og Åseral presentert, ein kan melde seg på konferansen som blir arrangert 15. januar og ein finn generell informasjon om bruk av tre som byggjemateriale og om utdanningsmoglegheiter innan trebransjen - for å nemne noko.

Setesdal regionråd/Setesdal IPR


Ein periode fremover vil både nemninga Setesdal regionråd og Setesdal IPR (Setesdal interkommunalt politisk råd) bli nytta i logoer, brev og tekst. 

Stein og skifer med fotograf

Støtte for verksemder som tek imot lærling

Setesdal IPR har ei eiga støtteordning for veksemder som tek imot lærlingar. Spesielt for små verksemder kan det vere utfordande å ta inn lærlingar. Samstundes er det vikig å sikre rekruttering og ein veg inn i arbeidslivet utanom skulebenken. Det er vikitg at me i Setesdal har tilbod til lærlingar, både i arbeidet for rekruttering til arbeidslivet men også i arbeidet for å rekruttere fleire tilflyttarar.

pengebilde

Regionalt næringsfond

Bur du i Bykle, Valle, Bygland, Åseral eller Evje og Hornnes og ynskjer å etablere din eigen arbeidsplass? Eller har du allereie etablert og driv verksemd her som du ynksjer å vidareutvikle? Regionalt næringsfond kan kanskje hjelpe deg litt på vegen.